ΑΦΜ: 997705465
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΠΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εκδηλώσεις-Εκθέσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΈΖΕΡ 1, ΑΘΗΝΑ 11743, ΑΤΤΙΚΗ, Ελλάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2118004080
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: fyevent.eu
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.fyevent.gr
E-MAIL: thomaspolitis@fyevent.gr